Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü

DIŞ TİCARET PROGRAMI

Yenice Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı, 2008 yılında Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı olarak eğitim-öğretime başlamış olup, 2009 yılındaki değişiklik ile Dış Ticaret Programı adı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Dış Ticaret Programı; dış ticaret işlemleri konusunda hizmet veren dış ticaret şirketlerinin ya da işletmelerin ithalat – ihracat departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci dış ticaret elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, yeni tüketici pazarlarının açılması, ihracatçı için yeni fırsatlar yaratmıştır ve günümüz ekonomisini küreselleşmiştir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ülkemizin ekonomik gelişmişliğinin sağlanabilmesi ve uluslar arası piyasalarda rekabet gücünün artması için en önemli yol dış satımdır. Bu nedenle kaliteli ve aynı zamanda düşük maliyetle mal ve hizmet üretip bunu dışarıya satmak çok önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Dış Ticaret Programının amacı, Dış ticaret ile uğraşan kurumlarda, ülkemizin uluslararası pazarlara açılarak daha fazla mal ve hizmetin satılması amacına hizmet edecek yetkinlikte meslek ara elemanı yetiştirmektir. Dış Ticaret Programı 4 yarıyıldan (2 yıl) oluşmaktadır. Bu programı bitirebilmek için öğrencilerin toplam 120 AKTS kredisini ve zorunlu stajlarını tamamlaması gerekmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dış Ticaret alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).

Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.

Program Çıktıları
1. Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygular.
2. Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle dış ticaret muhasebesine uygular.
3. Uluslar arası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibi olur.
4. İthalat ve ihracat mevzuatı ile işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgileri paket program kullanarak uygular.
5. Gümrük kanunu ile gümrük yönetmeliğini bilir, gümrük işlemlerini takip eder.
6.Alanı ile ilgili bir konuda araştırma yapıp yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanabilir.
7. Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur. Temel Matematik bilgisine sahiptir.
8. Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve bunları yasal çerçevede uygular.
9. Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve finansman tekniklerini bilir, uygulamalarını yapar.
10. Önemli ekonomik sorunları ve iktisat politikalarını anlayabilir ve yorumlayabilir.
11. Türkiye AB ilişkilerinin gelişimini kavrar.

Dış Ticaret Programı’nın Amacı; lisans eğitimi için ( DGS sınavı ile dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına geçiş ) bir temel oluşturması yanında özel sektörde ve kamuda; Dış ticaret, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bu bağlamda programımızın eğitim amaçları
• Uluslararası ticaretin, ulusal ve uluslararası temelde ele alınıp sektörel, bölgesel ve yerel düzeyde nasıl geliştirileceği ve yapılacağı
• Gümrük mevzuatı konularına hakim olabilme,
• Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaret faaliyetlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilme ve bunu ifade edebilme,
• Dış ticaret faaliyetlerini yönetebilme,
• Piyasa analizleri yapılabilmesi,
• Dış ticaret finansman yöntemlerini kullanabilme
• İthalat ve ihracata yönelik mevzuatı buna yönelik yenilikleri takip edebilme
• Dış ticaret yapan işletmelerinin yapı ve işleyişini öğrenebilme, bu bağlamda işletmecilik bilgisine sahip olma
• Ticari hayatta ve dış ticarete yönelik kullanılan belgeleri tanıyabilme
• Ekonomi ve finans ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
• Dış ticarette faaliyetleri için hedef pazar belirleme ve müşteri bulma gibi konularda bilgi kazandırmaktır.

Dış Ticaret Ön lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebilecekleri lisans programları aşağıda belirtilmiştir:

• Bankacılık
• Bankacılık ve Finans
• Bankacılık ve Finansman
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Ekonomi
• İktisat
• İşletme
• İşletme Bilgi Yönetimi
• Sermaye Piyasası
• Uluslararası Finans
• Uluslararası İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel olarak verilen dersler
1.ve 2. yarıyıllarda matematik, hukuk, bilgisayar, ekonomi, muhasebe ve işletme gibi diğer bölümlerle çoğu ortak olan derslerimiz ile birlikte İngilizce, İnkilap Tarihi ve Türk Dili derlerimiz var. Bunun yanında 3. ve 4. yıllarda Uluslar arası pazarlama, Dış ticaret işlemleri, Uluslar arası iktisat, Uluslar arası Finansman, Gümrük İşlemleri, İhracat ve İthalat uygulamaları, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Uluslararası Finansman gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

Laboratuar ve Atölye
Özellikle ders ve sunumlarda faydalanılan Bilgisayar Laboratuarı, Yabancı Dil dersliği, Kütüphane, Seminer ve Konferans salonu bulunmaktadır. Bölüm olarak yararlanabildiğimiz bu ortamlarda ödev, akademik ve sosyal faaliyetler rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayrıca Yüksekokulumuz kütüphanesinde tüm öğrencilerin kullanımına açık olan “Bilgisayar ve İnternet kullanım alanı” bulunmaktadır.

Staj
Teorik derslerin yanı sıra öğrenciler alanla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan 30 günlük staj ile uygulamalı olarak bilgilerini pekiştirme imkanı da bulmaktadır.

Mezunların Çalışabileceği Temel İş Alanları
Dış Ticaret bölümü öğrencileri, “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanı ile ön lisans mezun olmaktadırlar. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, fakültelerin dört yıllı eğitim veren lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler. Uluslararası ticaretin niteliklerini ve uygulamalarını öğrenerek mezun olan öğrenciler, meslek ara elemanı olarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarında, Ulusal ve Uluslar arası Lojistik firmalarında, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyonculuğu işlerinde ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanı ile istihdam edilebilirler.

Sunulan İmkanlar
Bölümümüzdeki deneyimli öğretim üyeleri ve elemanları ile en yeni eğitim yöntemlerini kullanarak eğitim-öğretimimizi sürdürmekteyiz. Konferans salonu, bilgisayar laboratuarları, sürekli güncel tutulan ulusal ve uluslar arası veri ağlarına bağlanabilen kütüphanesi, yemekhane ve kantinleri, spor ve dinlenme alanları ile gerek eğitim gerekse sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde hemen her ihtiyacımızı giderecek yapıya ve donanıma sahip bir kampüs ortamına sahibiz.

Sağlık: Öğrenciler Yenice’deki sağlık problemlerini İlçemiz Yenice Devlet Hastanesi aracılığı ile çözebilmektedir. Ayrıca sağlık problemlerinde ihtiyaç duyulduğunda üniversitemizin imkanlarından da ( tıp fakültesi imkanları gibi ) yararlanılabilmektedir.

Aktiviteler
Okulumuza yeni katılan (1. sınıf öğrencileri) öğrencilerine yönelik olarak üniversite yetkilileri (doktor, psikolog gibi) ve bölüm akademik danışmanları eşliğinde her dönem başında oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir.
Bununla birlikte eğitim-öğretim yılı süresince akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hem bilimsel hem de sosyal açıdan öğrencilerimiz daha kaliteli zaman geçirebilmektedirler. Öğrencilerimiz bu tür aktiviteler ile hem derslerde edindikleri teorik düzeydeki bilgileri aktüel yaşamdaki uygulamaları ile karşılaştırarak uygulamaya yönelik eksikliklerini giderebilmekte hem de sosyal anlamda bireysel gelişimlerine katkılar sağlayabilmektedirler.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!

BAĞLANTILAR